lt
en
Pranešimai žiniasklaidai

Lygių galimybių pažeidimus gyventojai pastebi vis dažniau

Kovo 26 d. Seime Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba visuomenei pristatė metinę veiklos ataskaitą. Lyginant su 2016 m., pernai kreipimųsi į instituciją padaugėjo beveik penktadaliu. 

Į Tarnybą iš viso kreipėsi 757 žmonės, beveik pusė jų tai darė pastebėję galimą diskriminaciją dėl lyties. Antroje vietoje, pagal kreipimųsi skaičių, rikiuojasi galima diskriminacija dėl amžiaus, trečioje – dėl negalios. Galimi lygių galimybių pažeidimai dėl socialinės padėties, tautybės, lytinės orientacijos ir kitų pagrindų pastebėti kur kas rečiau.

Pareiškėjai dažniausiai skundėsi dėl galimos diskriminacijos darbo santykių, vartotojų teisių apsaugos, valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos srityse. Moterys kreipėsi dažniau nei vyrai (48 proc. ir 35 proc. atitinkamai). 

Kaip ir kasmet, aktyviausiai galimai pažeistas savo teises gynė Vilniaus regiono gyventojai. Jie sudarė beveik trečdalį visų pareiškėjų. Pasyviausi buvo Tauragės regiono gyventojai –  iš viso kreipėsi tik 2 asmenys.  

Keletą metų iš eilės nuosekliai augo žmonių, besikreipusių dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu, skaičius. Galima įžvelgti tendenciją, kad ši lygių galimybių pažeidimo rūšis visuomenei lengviausiai atpažįstama. Daugėjo kreipimųsi dėl galimo seksualinio priekabiavimo, daugiau įmonių bei organizacijų konsultavosi dėl šios diskriminacijos formos prevencijos.

Vertindama faktą, kad kasmet vis daugėja į Tarnybą besikreipiančių žmonių, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė įžvelgia laisvėjančios visuomenės požymius. „Statistika iškalbinga. Akivaizdžiai matome didėjantį visuomenės sąmoningumą, norą ir pareigą pranešti apie patirtą ar pastebėtą neteisybę. Džiaugiuosi, kad Lietuvos gyventojai yra vis aktyvesni“, – sako ji. Kontrolierė savo iniciatyva pati pradėjo 25 tyrimus.

Pagerėjusius rezultatus galėjo lemti ir palengvintos kreipimosi į Tarnybą procedūros. Norėdami pateikti skundą ar gauti informaciją, pareiškėjai gali užpildyti e-skundo ar paklausimo formą, taip pat parašyti žinutę  socialiniame tinkle „Facebook“.

2017 m. Tarnybos interneto svetainėje www.lygybe.lt buvo įdiegta naujovė, visiems besidomintiems leidžianti stebėti, kaip įgyvendinamos lygių galimybių kontrolieriaus rekomendacijos ir sprendimai. 

Tarnybos iniciatyva pernai buvo priimti keli svarbūs lygių galimybių įstatymų pakeitimai: darbdaviai įpareigoti užtikrinti apsaugą nuo seksualinio priekabiavimo ne tik darbuotojams, bet ir siekiantiems įsidarbinti asmenims, o švietimo įstaigos įpareigotos užtikrinti, kad jose nebūtų patiriamas seksualinis priekabiavimas. Lygių galimybių įstatymą papildė draudimas diskriminuoti dėl pilietybės, įtraukta nauja nuostata, jog lygių galimybių kontrolierius ne tik tiria skundus ar atlieka tyrimus savo iniciatyva, bet ir vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą.

Su ataskaita galite susipažinti ČIA.

Atsisiųsti infografiką su pagrindine statistika galite ČIA.

Daugiau informacijos

Mintautė Jurkutė

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Komunikacijos skyriaus vedėja

Tel. 8 671 71263; 8 706 63854

mintaute.jurkute@lygybe.lt