lt
en
Lygių galimybių liniuotė

Kas tai?

Lygių galimybių liniuotė – tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis). Remdamasi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.


Liniuotė sukurta reaguojant į Lietuvos darbdavių poreikį gauti konsultacijas, kuriant lygių galimybių politiką ir (ar) veiksmų planus savo darbovietėse. Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis, kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones. Daugiau informacijos apie kitus LGKT siūlomus integravimo įrankius galima rasti čia.

Kam skirta?

Liniuotė yra skirta tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbovietėms, turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų. Toks darbuotojų skaičius yra rekomenduojamas, nes tokio dydžio darbovietėms galioja LR darbo kodekso 26 str. prievolė priimti ir paskelbti lygių galimybių priemones. Tačiau įrankis gali būti taikomas ir mažesniuose kolektyvuose.

Kokios organizacijos jau pasinaudojo liniuote ir kaip buvo įvertintos?

Konkurencijos tarybos įvertis, 9.4 Rimi Lietuva įvertis, 9.2 UAB Tele 2 įvertis, 9.2 Litgrid AB įvertis, 9

Nacionalinės teismų administracijos įvertis, 8.9 UAB Circle K Lietuva, 8.9 Lietuvos automobilių kelių direkcijos įvertis, 8.8 

Lietuvos transporto saugos administracijos įvertis, 8.7 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvertis, 8.6 Valakampių socialinių paslaugų namų įvertis, 8.6 

Vilniaus miesto savivaldybės įvertis, 8.5   

Plungės rajono savivaldybės įvertis, 8.1 Aplinkos ministerijos įvertis, 8.0  

 

Ką matuoja?

Klausimynas apima keturias temas:

1) Organizacinė bendravimo kultūra (Ar esame linkę darbe pastebėti ar aptarti vieni kitus dėl lyties, amžiaus, negalios, kilmės ir kt.?)

2) Darbo santykių procesai: įdarbinimas, kvalifikacijos kėlimas, paaukštinimas, atlyginimo nustatymas, vadovavimo principai, galimybės derinti darbą ir asmeninį gyvenimą (Ar užtikrinamos lygios galimybės šiuose procesuose?)

3) Darbuotojų (ne)pritarimas įvairioms diskriminacijos formoms (Ar atpažįstame ir kaip vertiname diskriminacines situacijas darbe?)

4) Lygių galimybių politika iš darbuotojo perspektyvos (Ar darbuotojai pritaria esamai situacijai ir ko tikisi ateityje?)

Analizuojami tiek bendri visų darbuotojų rezultatai, tiek pagal šešis darbuotojų demografinius „pjūvius, t. y. lytį, amžių, kilmę, tikėjimą, negalią bei seksualinę orientaciją, išskirti rezultatai. Vertinama, kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės.

Įverčio apskaičiavimas

Darbovietės situacija yra įvertinama dešimties balų skalėje, kur 10 reiškia „visišką lygybę”, o 1 – „visišką nelygybę”. Galutinį įvertį sudaro darbuotojų anketų rezultatų vidurkis, prie kurio pridedamos papildomos balo dalys iš darbdavio anketos.

Darbovietė gali rinktis, ar savo rezultatą skelbti LGKT interneto svetainėje. Išsamią rezultatų ataskaitą gaus tik darbovietė – ši ataskaita viešai skelbiama nebus.

Kaip veikia?

  1. Norėdami išbandyti Lygių galimybių liniuotę savo darbovietėje, organizacijos vadovas (-ė) (arba už personalo valdymą ar lygių galimybių politiką atsakingas asmuo) turėtų susisiekti su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba el. paštu lygybe@lygybe.lt arba tel. 8 706 63888.
  2. Sutarus dėl apklausos pildymo, LGKT atsiunčia už liniuotės pildymą atsakingam darbovietės atstovui nuorodas į dvi anketas – darbdavio ir darbuotojo. Šios nuorodos yra individualiai sugeneruojamos kiekvienai darbovietei.
  3. Darbdavio (vieną) anketą pildo darbovietės vadovas (-ė) ar jo paskirtas darbuotojas (-a), pavyzdžiui, atsakingas už personalo valdymą ar lygių galimybių politikos įgyvendinimą.
  4. Darbuotojų anketos nuoroda išplatinama visiems darbuotojams. Kuo daugiau darbuotojų užpildo šią anketą, tuo liniuotės rezultatai tikslesni ir reprezentatyvesni. Rekomenduojama, kad apklausą užpildytų bent 60 % darbuotojų.
  5. Anketos pildymui skiriamos dvi savaitės (ar kitas laikotarpis pagal susitarimą), vėliau klausimyno nuoroda nebeveikia, o LGKT pradeda rezultatų analizę.
  6. Per dvi savaites nuo anketos pildymo pabaigos darbovietė gauna išsamią rezultatų ataskaitą su duomenų vizualizacijomis bei ekspertinėmis rekomendacijomis, kokioms sritims reiktų skirti daugiau dėmesio bei kokias lygių galimybių priemones derėtų taikyti.
  7. Jei darbovietė sutinka, jos gautas įvertis (tik skaičius, be išsamios ataskaitos ir rekomendacijų) skelbiamas LGKT internetinėje svetainėje, šalia kitų liniuotę atlikusių Lietuvos darboviečių.
  8. Vėliau darbovietė yra kviečiama toliau bendradarbiauti su LGKT lygių galimybių diegimo kelyje (žr. „Lygių galimybių integravimo žingsniai”).

Klausimynai:

Darbdavio ir darbuotojų klausimynų demonstracines versijas galite pamatyti čia (versijos yra skirtos bandymui ir vertinamos nebus):

 

 

 

 


Kokie duomenys renkami?

Darbuotojų apklausa yra anoniminė. Klausimyną pildančio darbuotojo asmens duomenys (vardas, pareigos, kontaktinė informacija ir kt.) ar kompiuterio IP adresas nebus renkami ar naudojami. Darbuotojo anketos pabaigoje prašoma atsakyti į klausimus apie respondento lytį, amžių, galimai turimą negalią, tautybę, tikėjimą ir seksualinę orientaciją. Ši informacija renkama, norint analizėje palyginti, kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės. Nenorintis šių duomenų atskleisti darbuotojas (-a) gali rinktis „nenoriu atskleisti“ atsakymo variantą.

Darbuotojų atsakymus LGKT naudoja bendrai situacijos darbovietėje analizei. Rezultatų palyginimai tarp skirtingų darbuotojų grupių yra pateikiami tik tada, kai grupę sudaro bent 5 darbuotojai (pavyzdžiui, lyginti lietuvius ir ne lietuvius galima tik tada, kai tiek vienoje, tiek kitoje grupėje tarp atsakiusiųjų yra bent po penkis respondentus). Toks skaičius reikalingas dėl statistinio palyginimų patikimumo bei dėl atsakymų anonimiškumo išsaugojimo. Organizacijos vadovas vėliau gauna bendrą šios analizės ataskaitą, bet ne individualių anketų atsakymus.

Asmens duomenys tvarkomi pagal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Apie autorius

Liniuotė sukurta  „Kurk Lietuvai” projekto „Lygių galimybių vertinimas ir konsultacijos Lietuvos darbovietėms" metu (nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. kovo mėn.). Projekto vadovė – Skaidrilė Grigaitė-Mockevičienė

Liniuotę kuriant aktyviai dalyvavo LGKT Lygių galimybių integravimo skyriaus ekspertai bei Lyčių lygybės liniuotės autorius. Konsultavo Lietuvos socialinių tyrimų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja sociologė Vaida Tretjakova. Dėl techninio sprendimo konsultavo įmonė „AdForm”.

Lygių galimybių liniuotė yra LGKT intelektinė nuosavybė, ją ar jos dalis galima naudoti tik su Tarnybos sutikimu.