lt
en
Lygių galimybių integravimo grupės viešojo administravimo specialistė

Viešojo administravimo specialisto (lyčių lygybės integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. konsultuoja interesantus dėl lygių galimybių užtikrinimo priemonių diegimo;
2. analizuoja ir apdoroja duomenis, rengia ataskaitas;
3. rengia paraiškas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams;
4. veda paskaitas arba mokymus diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo temomis;
5. dalyvauja diskusijose, renginiuose didinant visuomenės sąmoningumą lygių galimybių, žmogaus teisių klausimais;
6. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis valstybinėmis institucijomis bei  akademine bendruomene palaikymą ir priežiūrą, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą.