lt
en
Lyčių lygybės liniuotės anketos

Lyčių lygybės liniuotė – tai įrankis, kuriuo viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybės padėtį savo darbovietėje. Liniuotė taip pat suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės situaciją skirtingose įstaigose. Ją galima naudoti ir kaip periodiškai taikomą pokyčių stebėjimo įrankį. Lyčių lygybės liniuotę rekomenduojama naudoti įstaigose, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų.

Kaip visa tai veikia?

1) Įstaigos vadovas (-ė) ar jo (-s) paskirtas asmuo susisiekia su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) el. paštu lygybe@lygybe.lt arba tel. 8 5 205 0640 ir informuoja apie norą išbandyti Lyčių lygybės liniuotę;

2) Įstaigos vadovas (-ė) ar jo (-s) paskirtas asmuo užpildo elektroninę darbdavio anketą, pateikdamas faktinius duomenis apie įstaigą;

3) Įstaigos vadovas (-ė) ar jo (-s) paskirtas asmuo persiunčia anoniminę darbuotojo anketą įstaigos darbuotojams, patekusiems į reprezentatyvią imtį (ji sudaroma Tarnybos), ir įpareigoja ją užpildyti per 15 dienų;

4) Pasibaigus 15 dienų terminui, gauti duomenys yra apdorojami, nustatomas įstaigos Lyčių lygybės liniuotės rodiklis;

5) Paruošiama ir vadovui (-ei) išsiunčiama glausta ataskaita su gautų duomenų vizualizacija ir rekomendacijomis;

6) Viešojo sektoriaus įstaigos atveju, ataskaita ir įstaigos rodiklis taip pat paviešinamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje. Privataus sektoriaus įstaigos atveju, dėl rodiklio ir ataskaitos viešinimo sprendžia pati įstaiga. 

Lyčių lygybės liniuotė sukurta atsižvelgiant į jau egzistuojančią tokių įrankių kūrimo patirtį tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Lyčių lygybės liniuotė yra Tarnybos intelektinė nuosavybė, ją ar jos dalį galima naudoti tik su Tarnybos sutikimu.

Lyčių lygybės liniuotės tyrimo atlikimui surinkti asmens duomenys (darbuotojų sąrašas ir imties sąrašas) yra naudojami tik tyrimo tikslais ir prieinami tik tyrimą atliekančiam asmeniui. Už darbuotojo sutikimo dalyvauti tyrime gavimą yra atsakinga institucija, kurioje atliekamas tyrimas. Asmens duomenys yra sunaikinami praėjus vienam mėnesiui nuo Lyčių lygybės liniuotės rezultatų pateikimo institucijai.

Kilus klausimams dėl asmens duomenų apsaugos prašome kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos duomenų apsaugos pareigūną Vytį Muliuolį.

Žemiau rasite darbuotojo ir darbdavio anketas (pastaroji – iškart po darbuotojo anketos, puslapio apačioje):

 

–    –    –