lt
en
Naujienos

 Į pagalbą mokytojui: per kaitrą su mokiniais žiūrėkite serialą „Kodėl gi ne?!“  

Autorė:  Vilma Gabrieliūtė

 Šiandien neretam pedagogui ar karjeros konsultantui kyla klausimas, kaip laviruoti tarp visuomenėje vyraujančių normų ir skatinti vaikus rinktis profesiją, kuri neturėtų prieskonio „vyriška“ ar „moteriška“.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pristato  metodinę medžiagą pedagogams ir karjeros konsultantams. Gairės ir praktinės užduotys pagal TV serialą „Kodėl gi ne?!“ padės patrauklia forma skatinti jaunuolius kritiškai vertinti lyčių stereotipus, jų poveikį profesiniams pasirinkimams, supažindins su nelygybės darbo rinkoje priežastimis bei pasekmėmis. Ir, kas nemažiau svarbu, prasmingai užims prailgintų mokslo metų metu.

Jau vaikų darželyje berniukai ir mergaitės yra vertinamos kaip grupės, turinčios skirtingų gebėjimų ir interesų, todėl su jais elgiamasi skirtingai. Tai, savo ruožtu, daro įtaką berniukų ir mergaičių sprendimams ir karjeros pasirinkimams visą jų gyvenimą. Tyrimai rodo, kad berniukų ir mergaičių gebėjimai nesiskiria, tačiau vaikai yra skirtingai nukreipiami ir gauna palaikymą skirtingose srityse, kas sąlygoja vienos ar kitos lyties mažesnį pasitikėjimą savo jėgomis.

Foto – serialas „Kodėl gi ne?!“

Profesinį pasirinkimą lemia tiek tėvų, tiek mokyklos  įtaka, tačiau vyraujantys lyčių stereotipiniai vaidmenys riboja pasirinkimo galimybes ir prisideda prie profesinės segregacijos bei socialinės nelygybės visuomenėje.  Specifiniai lūkesčiai merginoms ir vaikinams riboja asmens pasirinkimo laisvę ir savirealizacijos galimybes bei įkalina vienos lyties atstovus atstovauti viešajam interesui, turėti daugiau galimybių ir privilegijų, o kitą lytį sieja su namų aplinka, buitimi ir vaikų priežiūra.

Stereotipinės nuostatos visuomenėje mus veikia nesąmoningai, mes nejučia suteikiame daugiau erdvės berniukams, juos skatiname rodyti iniciatyvą, užimti lyderio poziciją. Taip suvaržome mergaičių iniciatyvas, susijusias su techniniais ar inžineriniais sprendimais, priskiriame joms funkcijas, susijusias su rūpinimusi kitais, paslaugumu. Berniukai dažniau atsakinėja pamokose, nes nelaukia, kol jiems bus suteiktas žodis, ko yra mokomos mergaitės. Neatpažindami savo nuostatų tėvai ir pedagogai, karjeros konsultantai sudaro skirtingas sąlygas mokiniams vystyti skirtingus gebėjimus, priklausomai nuo lyties, dažnai orientuodami ir skirstydami pasirinkimus į „labiau tinkamus merginoms“ ir „labiau tinkamus vaikinams“. Profesiniui orientavimui įtakos daro ir žiniasklaida bei reklama – kokiose darbo pozicijose ir pareigose vaizduojamos moterys ir vyrai, kokius žaidimus skatinami žaisti vaikai. Tokią pat įtaką daro ir filmai bei kita vizualinė medžiaga.

 

Foto – serialas „Kodėl gi ne?!“

Įgyvendinant projektą, skirtą kovoti su lyčių stereotipais švietime, sukurtas serialas jaunimui „Kodėl gi ne?!“, kuris žaismingai nagrinėja kasdienybėje sutinkamas situacijas lyčių aspektu. Serialo pagrindinė herojė Ana, aplinkinių vertinama kaip mokyklos moksliukė, turi svajonę tapti repere; jos tėtis nusprendžia mesti gerai apmokamą darbą vardan savo svajonės; mama susiduria su neigiamu požiūriu bandydama sugrįžti į darbo rinką po vaiko priežiūros atostogų. 

Serialas yra puiki priemonė kalbėtis apie temas, susijusias su lyčių nelygybe: nuo diskusijų apie  mokyklinės uniformos reikšmę, kas turėtų ko mokytis fizinio ir karinio parengimo pamokose, kodėl vienas profesijas labiau renkasi merginos, kitas – vaikinai, iki klausimų, kodėl už tą patį darbą ne visiems mokamas vienodas atlygis.

Serialo kūrėjai kiekvienai serijai sukūrė alternatyvią pabaigą: jose pavaizduotos situacijos, kuriose herojai, susidūrę su stereotipišku elgesiu, ieško būdų, kaip sureaguoti kitaip nei dažnai yra įprasta, kaip įvardyti netinkamą aplinkinių elgesį.  Dauguma šiuolaikinių mokinių nesunkiai susitapatins su skirtingais serialo herojais, o parengtose gairėse pedagogai, švietėjai ir karjeros konsultantai ras patarimų, į ką atkreipti dėmesį, kaip skatinti paauglių kritinį mąstymą bei kaip moderuoti pačius užsiėmimus.

Jei kepinant saulei per prailginus mokslo metus mokiniai neturi jėgų ir negeba išlaikyti dėmesio, kurio pakaktų diskusijai, leiskite jiems tiesiog pažiūrėti serialą – net ir tada praturtinsite jų pasaulį bei išlaikysite jaunuolių dėmesį.

Mokyklos aplinkos, mokytojų ir studentų tarpusavio sąveikos vaidmuo yra ypatingai svarbus, formuojant jaunų žmonių nuostatas, supratimą, vertybes ir praktiką, kuri vėliau turės įtakos būsimiems jų karjeros pasirinkimams. Lyčių stereotipai yra susiję su daugybe mitų, todėl labai svarbu paskatinti mokinius kritiškai įvertinti nusistovėjusias normas bei įgalinti grįsti savo karjeros sprendimus savo stiprybėmis, talentais ir interesais.

Serialas ir metodinė medžiaga sukurti iš dalies finansuojant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis,  įgyvendinant projektą „BREAK! – kova su lyčių stereotipais naudojant įvairių medijų turinį ir priemones“. Visą medžiagą rasite projekto puslapyje https://bre-ak.eu/lt/#

Projektą įgyvendino Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių komisaro tarnyba kartu su Lietuvos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Islandijos Gerovės ministerija, Estijos nacionaliniu transliuotoju, Talino universitetu, INNOVE fondas (Estija) ir Suomijos Socialinės apsaugos ir sveikatos ministerija. Projektas iš dalies finansuojant Europos Sąjungos Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšomis.