lt
en
D.U.K.

Per kiek laiko ištirsite mano skundą?

Gautas skundas ištiriamas per 3 mėnesius. Prireikus skundo tyrimo terminas gali būti pratęsiamas vienam mėnesiui.

Jeigu skundas nėra lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija, jis nėra nagrinėjamas. Pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 10 dienų, nurodant kur reikia kreiptis.

Kas bus, jei nustatysite diskriminacijos faktą?

Baigus tirti skundą, surašomas sprendimas, kuriame nurodoma tyrimo metu nustatytos aplinkybės, esantys įrodymai bei veiksmų (neveikimo) teisinis įvertinimas.

Jei diskriminacijos faktas nustatomas, lygių galimybių kontrolierius gali:

  • kreiptis į atitinkamą asmenį ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus (neveikimą);
  • pradėti administracinių nusižengimų teiseną ir skirti administracines nuobaudas;
  • įspėti dėl padaryto pažeidimo;
  • įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus bei sąlygas.

Kokia griežčiausia nuobauda gresia už diskriminavimą?

Įspėjimas arba bauda numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.

Moterų ir vyrų lygių teisių, bei lygių galimybių  pažeidimas  užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams, darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 40 iki 560 eurų. Pakartotinis pažeidimas užtraukia baudą nuo 560 iki 1200 eurų.

Ar kontrolieriaus sprendimai privalomi?

Vienas pamatinių Lietuvos kaip teisinės valstybės principų yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje – teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Įstatymai numato, kad teismų sprendimai yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Ne visais atvejais bylinėjimasis yra vienintelis būdas atstatyti pažeistas teises – taip pat galima naudotis egzistuojančia neteisminių nepriklausomų institucijų, ginančių žmogaus teises ir lygias galimybes, sistema. Šių institucijų sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, tačiau lygių galimybių kontrolierius, ištyręs skundą,  ir įvertinęs pažeidimo pobūdį, gali priimti sprendimą skirti administracines nuobaudas pažeidėjams.

Lygių galimybių kontrolierius negali atlyginti žalos pažeidimą patyrusiam asmeniui, tačiau asmuo, patyręs diskriminaciją, seksualinį priekabiavimą ar priekabiavimą, turi teisę reikalauti iš kaltų asmenų atlyginti turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka, kreipiantis į teismą.

Kaip galiu pateikti skundą?

Paprastai skundai teikiami raštu. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo skundą lygių galimybių kontrolieriui gali pateikti:

Ar galite garantuoti konfidencialumą tyrimo metu?

Taip. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba informaciją žiniasklaidai ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms apie skundo dėl lygių teisių pažeidimo tyrimą teikia tik pareiškėjui sutikus.

Ar esate įsikūrę kituose miestuose?

Ne, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įsikūrusi tik Vilniuje, S. Konarskio g. 35.

Ar galite man atstovauti teisme?

Ne.

Ar jūsų paslaugos mokamos?

Ne.