lt
en
Atstovas ryšiams su visuomene

Astovo ryšiams su visuomene pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;

2. Vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus;

3. Kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją. Pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;

4. Nuolat palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;

5. Koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;

6. Dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;

7. Administruoja Tarnybos interneto svetainę;

8. Administruoja Tarnybos paskyrą socialiniame tinkle Facebook;

10. Organizuoja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms; 

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.