lt
en
Naujienos

Žvilgsnis į 2019-uosius: kontrolierė išskyrė 3 ryškiausias lygių galimybių temas

Metų pabaigoje lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė apibendrino ir išrinko 3 reikšmingiausias temas, kurioms visuomenė ir organizacijos šiemet skyrė daugiausiai dėmesio.

Kontrolierės teigimu, besibaigiančiais metais lygių galimybių temoje kaip įprastai buvo ir laimėjimų, ir iššūkių: „Pozityviai nuteikia LGBT bendruomenės sėkmės istorijos – ypač turint galvoje tūkstantinę dalyvių minią sutraukusias „Baltic Pride“ eitynes ir Konstitucinio Teismo nutarimą, leidžiantį tvirčiau apsaugoti LGBT šeimų teises.

Džiaugiuosi ir tuo, kad lygių galimybių tema susidomi vis daugiau pažangiai mąstančių darbdavių – tai irgi svarbus proveržis. Priešingas tendencijas pastebiu lyčių lygybės temoje. Ši tema praėjusiais metais skambėjo ne laimėjimų, o trūkumų kontekste.“

Ryškūs LGBT bendruomenės laimėjimai

Lietuvos LGBT bendruomenei 2019-ieji metai prasidėjo džiugia žinia. Sausio 11 d. Konstitucinis Teismas nutarė, kad nuo šiol užsienyje santuoką ar registruotą partnerystę su lietuviais sudarę tos pačios lyties trečiųjų šalių piliečiai galės atvykti ir teisėtai gyventi mūsų šalyje. Viso to priešistorė – ilgas bylinėjimosi teismuose procesas, kai du tos pačios lyties Lietuvos ir Baltarusijos piliečiai, sudarę santuoką Danijoje, nusprendė kartu apsigyventi Lietuvoje, tačiau šalies institucijos leidimo tam nedavė.

Nors nutarimas neįteisino tos pačios lyties santuokų ar partnerysčių, jis bus svarbus atskaitos taškas, kuriant didesnę LGBT šeimų apsaugą Lietuvoje. Minėtus asmenis atstovavę teisininkai, dirbę keliant šią KT bylą, buvo pagerbti Vaivorykštės apdovanojimu Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose.

Birželio 8 d. vykusias „Baltic Pride“ eitynes „Už lygybę!“ taip pat galima laikyti ryškiu ir reikšmingu žingsniu, užtikrinant LGBT asmenų teises. Šios eitynės Vilniuje buvo suorganizuotos jau ketvirtąjį kartą, šįkart pasirinkus šūkį „Mes esame šeima!“. Organizatorių asociacijos LGL teigimu, nuo 2010 metų buvo nueitas ilgas ir nelengvas kelias, tačiau pasiekimai akivaizdūs: „Baltic Pride“ Vilniuje išaugo nuo 350 žmonių Upės gatvėje iki 10 000 dalyvių Gedimino prospekte.

Unikali lyčių nelygybės situacija

Pastaraisiais metais moterų ir vyrų lygybės atžvilgiu Lietuva net keletą kartų atsidūrė išskirtinėje situacijoje visoje ES. 2018 m. gruodžio pradžioje Prezidentei Ministro Pirmininko teikimu atleidus tris ministrus, iš kurių dvi buvo moterys, Vyriausybė tapo sudaryta tik iš vyrų. Tokia sudėtimi ministrų kabinetas dirbo devynis mėnesius – iki pat rugpjūčio 20 d., kai vidaus reikalų ministre tapo Rita Tamašunienė.

Tokia situacija Lietuvą pastatė į nemalonią padėtį lyčių lygybės požiūriu. Minėtu laikotarpiu Lietuva buvo vienintelė ES valstybė, tarp 14-os Vyriausybės narių neturėjusi nė vienos moters ministrės. Šią unikalią situaciją pastebėjo ir užsienio žiniasklaida. Situaciją paradoksalia vadinusi lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė pabrėžė, kad nuolatos kartodami, kiek daug Lietuvoje esame turėję aukščiausius valstybės postus užimančių moterų, galiausia priėjome prie padėties, kai girtis nebebuvo kuo.

Spalį, kai Europos lyčių lygybės institutas paskelbė Lyčių lygybės indeksą, Lietuva vėl išsiskyrė ES kontekste. Indeksą kūrusių ekspertų vertinimu, Lietuva tapo vienintele ES šalimi, nepadariusia jokio progreso per visus 12 metų. Nuo 2005 m. (kai indeksą pradėta skaičiuoti) iki 2017 m. šalies lyčių lygybės įvertinimas sumažėjo nuo 55,8 proc. iki 55,5 proc., kai 100 proc. prilygtų visiškai lygybei tarp lyčių.

Indekso duomenimis, per pastaruosius metus lyčių lygybės sumažėjo finansų ir galios srityse. Finansų srityje labiausiai išryškėjo moterų ir vyrų pajamų ir skurdo atotrūkiai, galios srityje – maža moterų dalis biržinių bendrovių valdybose ir centriniame banke.

Lygių galimybių temos proveržis darbovietėse

2019-ieji iš kitų metų išsiskyrė ir padidėjusiu darbdavių susidomėjimu lygių galimybių tema. Tam didelę įtaką turėjo įvairių iniciatyvų, skirtų verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms, atsiradimas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba su partneriais pradėjo iniciatyvą „Lygių galimybių sparnai“, kurios metu vertinami organizacijų pasiekimai lygių galimybių srityje. Kuo daugiau lygių galimybių kriterijų įmonė ar įstaiga atitinka – tuo daugiau sparnų gauna. Kiekvienas sparnas yra organizacijos pripažinimo ženklas lygių galimybių srityje.

Vis didesnio dėmesio Lietuvoje sulaukia Įvairovės chartija, jungianti organizacijas, kurios įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje, stiprinti įvairovės valdymą ir kurti draugišką bei įtraukią darbo aplinką. Šiandien Įvairovės chartija turi jau 40 narių. Rugsėjo mėn. buvo suorganizuota pirmoji metinė chartijos konferencija, kvietusi pasidalinti gerosiomis praktikomis ir stiprinti organizacijų, dirbančių įvairovės temoje, bendruomenę.

Šiemet žiniasklaidai nušvietus mobingo ir psichologinio smurto darbe atvejus, ypač medikų bendruomenėje, pradėta aktyviau diskutuoti apie saugios darbo aplinkos būtinybę. Tarnyba šiuo laikotarpiu gavo daugybę paklausimų, skambučių ir užklausų dėl mokymų mobingo tema. Dalis darbdavių nusprendė šia problema pasirūpinti prevenciškai, o šiam reikalui Tarnyba teikė ne tik mokymus ir konsultacijas, bet ir siūlė pasitelkti į pagalbą portalą www.lygybesplanai.lt ir jame esančius vertingus lygių galimybių skatinimo įrankius.