lt
en
E-skundas
Lygių galimybių kontrolieriui
E-SKUNDAS
DĖL LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMO

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens (toliau – Jūsų) lygios galimybės, turite teisę pateikti skundą lygių galimybių kontrolieriui.

Skundą galima paduoti per 3 mėnesius nuo skundžiamų veiksmų padarymo arba paaiškėjimo. Skundas, pateiktas praėjus šiam terminui, nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius nenusprendžia kitaip. Skundas bus ištirtas ir Jums atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Prireikus skundo tyrimą kontrolierius gali pratęsti vienam mėnesiui.

I. Jūsų vardas, pavardė arba pavadinimas
Adresas:
Elektroninio pašto adresas:
Telefono numeris:
Gimimo metai:
Lytis:
Data
II. Atstovo vardas, pavardė (jei yra)* (*Prie skundo pridėkite įgaliojimą atstovauti diskriminaciją patyrusį asmenį, žr. IX dalį)
III. Pasirinkite pagrindą (priežastį), dėl kurio pajutote ne tokį palankų Jūsų vertinimą, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų vertinamas kitas asmuo (galite pasirinkti daugiau nei vieną):
IV. Kas pažeidė Jūsų lygias galimybes?
V. Jums žinoma informacija apie pažeidėją
Vardas, pavardė arba pavadinimas:
Skundžiamo asmens pareigos:
Elektroninio pašto adresas:
Telefono numeris:
VI. Aprašykite kaip, Jūsų manymu, buvo pažeistos Jūsų lygios galimybės.
Įvykio data:
Įvykio vieta:
VII. Ar esate kreipęsi dėl šio įvykio į teismą ar į teisėsaugos instituciją (policiją, prokuratūrą ar kt.)?
Lygių galimybių kontrolierius skundo nenagrinės, jei skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme, taip pat jeigu dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Lygių galimybių kontrolierius negali nagrinėti teismų teisėjų, prokurorų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.
VIII. Ar esate kreipęsi į kitą instituciją dėl šio įvykio?
Jei taip, nurodykite institucijos pavadinimą. Jeigu turite, pridėkite gauto atsakymo kopiją (žr. IX dalį).
IX. Prie skundo galite pridėti dokumentus ar jų kopijas, kurie pagrįstų Jūsų skundą.
X. Ar sutinkate, kad informacija apie skundo dėl lygių galimybių pažeidimo tyrimą būtų teikiama visuomenės informavimo priemonėms?

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Lyčių lygybės liniuotė