lt
en
Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@lygybe.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

Pareigos
Vardas  Pavardė
Telefonas

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė

8 706 63899

Patarėja finansų valdymo klausimais

Kotryna Grucė

8 706 63725

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja

Mintautė Jurkutė

(8 671) 712 63

8 706 63854

Patarėjas

Donatas Paulauskas 

8 706 63928

Atstovė ryšiams su visuomene

Izabelė Švaraitė

8 706 63924

TEISĖS SKYRIUS

Vyresnysis patarėjas, laikinai einantis Teisės skyriaus vedėjo pareigas

Vytis Muliuolis

8 706 63827

Vyresnioji patarėja Renata Vanagėlienė

8 706 63998

Vyresnioji patarėja

Laima Vengalė-Dits

8 706 63997

Patarėja

Audronė Daukšaitė-Timpė

8 706 63958

Teisininkas

Karolis Čepas

8 706 63984

LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Julija Šartuch

8 706 63768

Patarėjas

Mindaugas Kluonis  8 706 63902

Projekto „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ vadovė

Vilma Gabrieliūtė 8 706 63888

Projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ vadovė

Rūta Juodelytė 8 706 63880
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Danguolė Milonienė

8 706 63975

Viešojo administravimo vyriausioji specialistė

Živilė Urbonaitė

8 706 63899

Kalbos tvarkytoja

Ona Mickevičiūtė

-

Vairuotojas

Audrius Sruogis 

8 706 63798