lt
en
Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių, o jas pakeičiant lotyniškomis: vardas.pavarde@lygybe.lt. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma pavardė.

 

Pareigos
Vardas  Pavardė
Telefonas

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė

(8 5) 272 77 19

Vyriausioji specialistė  viešiesiems ryšiams

Mintautė Jurkutė

(8 671) 712 63

(8 5) 272 77 19

Patarėja finansų valdymo klausimais

Katrė Tumaitė

(8 5) 261 26 60

TEISĖS SKYRIUS

Vyresnysis patarėjas

Vytis Muliuolis

(8 5) 261 04 30

Vyresnioji patarėja Renata Vanagėlienė

(8 5) 261 27 87

Vyresnioji patarėja

Laima Vengalė-Dits

(8 5) 261 27 87

LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Julija Šartuch

(8 5) 261 27 40

Vyriausioji specialistė

Jolanta Samuolytė

(8 5) 261 04 30

Specialistė

Šiuo metu vaiko priežiūros atostogose

Vitalija Petrauskaitė-Kriauzienė

(8 5) 261 27 40

Specialistė 

Eglė Tilindienė

(8 5) 261 27 80

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Danguolė Milonienė

(8 5) 261 27 40

Vyriausioji specialistė 

Živilė Urbonaitė

(8 5) 272 77 19

Specialistas

Kristijonas Čiuplinskas

(8 5) 272 77 19