lt
en
Socialinė padėtis

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos lyties ir socialinės padėties pagrindais UAB „Greenas“ darbo skelbime tyrimo 2018 01 25

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais UAB "Kalnapilio-Tauro grupė" tyrimo 2018-01-18

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu įsigyjant receptinius vaistus tyrimo 2018 01 18

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais teikiant futbolo aikštės nuomos paslaugas tyrimo 2017 12 14

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais UAB „TELE2“ teikiant paslaugas sudentams tyrimo 2017 09 28

Sprendimas dėl galimos diskrminacijos socialinės padėties pagrindu UAB „BUSTURAS“ administracijai atliekant darbuotojų blaivumo patikrinimą tyrimo 2017 03 09

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais teikiant paslaugas AB „Swedbank“ tyrimo 2017 01 23

Sprendimas dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu teikiant paslaugas klientams „Swedbank“, AB tyrimo 2017 01 13

Pažyma dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu darbo skelbime 2016 07 11

Pažyma dėl galimo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. priimtu sprendimu Nr. 1-210 patvirtinto "Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus giminystės ryšiais vaikus, skyrimo tvarko aprašo" 14 punkto prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies punktui tyrimo 2016 02 15

Pažyma dėl ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui tyrimo 2015 12 23

Pažyma dėl galimai labiau palankesnių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tam tikroms socialinėms grupėms  2015 11 25

Pažyma dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose Kauno rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse 2015 09 28

Pažyma dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu sprendžiant rinkimų užstato grąžinimo klausimą 2015 08 31

Pažyma dėl galimo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. priimtu sprendimu Nr. 1-57 patvirtinto „Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 17 d. priimtu sprendimu Nr. 1-64 patvirtinto „Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Vilniaus miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo“  prieštaravimo Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktui  tyrimo 2015 08 26