lt
en
Naujienos

Savivaldybėse – dėmesys lyčių lygybei

Lyčių lygybė – pasiektas tikslas? Tuo abejoja savivaldybių atstovai, tvirtinantys, kad moterų ir vyrų lygybės klausimai yra itin aktualūs vietos valdžios lygmeniu. „Norėdami realiai spręsti lyčių nelygybės problemas, turime veikti ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir įgyvendinti pokyčius savivaldos lygmeniu“, – teigia Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovė Modesta Kairytė.

Dėmesys didėja, bet trūksta žinių

Įstatymai įpareigoja savivaldos institucijas siekti lyčių lygybės ir užtikrinti lygias galimybes tiek rengiant teisės aktus, tiek teikiant paslaugas ar vykdant kitas veiklas. Savivaldybės taip pat privalo imtis aktyvių priemonių ir programų moterų ir vyrų lygioms galimybėms įtvirtinti, kurios turėtų būti numatytos savivaldybių strateginiuose dokumentuose. Tačiau dažniausiai savivaldybės imasi šių veiksmų vangiai, nes neturi pakankamai žinių, kokios lyčių nelygybės problemos savivaldai yra aktualios ir kaip jas galima spręsti.

Tą patvirtino 2015 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) atliktas tyrimas, kurio metu, apklausus ministerijas ir savivaldybes, paaiškėjo, kad šių institucijų darbuotojai neturi aiškaus suvokimo apie lyčių lygybę ir lygias galimybes, todėl ir nežino, kokias priemones reiktų diegti. Atsakydami į klausimus, kai kurių savivaldybių atstovai tikino sprendžiantys lyčių nelygybės problemas tokiomis priemonėmis kaip „kapinių teritorijos plėtra“ ar „kolumbariumo įrengimas“. O lygias galimybes planavo užtikrinti tokiais būdais kaip „miesto stadiono rekonstrukcija“, „dantų protezavimo kompensavimas“, „botanikos sodo įkūrimas“, teigdami, kad „juo galės naudotis tiek vyrai, tiek moterys“.

Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas teigia, kad nors dabar dėmesys lyčių lygybei regionuose yra padidėjęs, dažniausiai apsiribojama tik kalbomis. Anot mero, to priežastis yra žinių trūkumas. „Vyrų ir moterų lygybė užtikrinta Konstitucijoje, to turi būti laikomasi visuose valdžios lygiuose. Mes neseniai buvome savivaldybėje susitikę su lygių galimybių kontroliere. Yra tokių dalykų, apie kuriuos gal net ir nepagalvoji, pavyzdžiui, skelbiant darbo skelbimus kartais panaudojama ne ta giminė. Visi turim ir mokytis, ir pastebėti, ir galvoti apie lygybę savo kasdieniam darbe, kad paprasčiausiai niekas nesijaustų diskriminuojamas“, – sako G. Gegužinskas.

Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas // Nuotr. iš asmeninio archyvo

Anot M. Kairytės, girdint tokias skambias frazes kaip „moterų teisės“ dažnam neaišku, kas už jų stovi, apie ką tos moterų teisės ir lyčių lygybė yra, žmonės kartais nežino, kad lyčių lygybė – tai lygių galimybių dirbti, užsidirbti, mokytis, gauti tas pačias paslaugas ir pan. užtikrinimas. Dėl šios priežasties svarbu atskleisti problemos aktualumą: „Formuojant politiką, mes retai nusileidžiame iki vietos gyventojų, jų specifikos ir atkreipiame dėmesį į tai, kas jiems yra svarbu. Taip, reikia turėti nacionalinę viziją, bet jeigu to neaktualizuosime savivaldos lygiu – problemos gali pasimesti. Reikia parodyti, kaip vietos valdžios lygmeniu galima daryti pokyčius“, – teigia LSA atstovė.

Savivaldybėms pasiryžusi padėti LGKT kartu su partneriais siekia paskatinti šiuos pokyčius, įgyvendindama valstybinį iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti moterų ir vyrų lygybę vietos savivaldos lygmeniu, siekiant pagerinti visuomenės, verslo bei viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių privalumus darbo rinkoje. Trijų metų (2017 -2019 m.) projekto įgyvendinimo metu tikslo pasiekimui numatytos kompleksinės priemonės – tai statistinių duomenų lyčių lygybės nustatytais rodikliais kaupimas ir atvaizdavimas viešai prieinamame el. žemėlapyje; rekomendacijų savivaldybėms parengimas, mokymų vedimas savivaldybių administracijos atstovams, stebėsenos metodikos diegimas bei sąmoningumo didinimo kampanijos vykdymas viso projekto metu.   

Lyčių lygybė – įtraukiant ir vyrus

Didesnis moterų užimtumas, vienodos karjeros galimybės, mažesnis moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis, labiau prieinamos vaikų priežiūros paslaugos – tai tikslai, kurių galėtų siekti savivaldybės, norinčios įveikti lyčių nelygybę savo regione.

Pagrindinė sritis, kurioje stengiamasi įtvirtinti lyčių lygybę Pasvalio rajone, yra švietimas. „Tai viena svarbiausių sričių. Nuo pat pradžių – nuo mokyklos, nuo darželio –  svarbu diegti supratimą, kad nė viena lytis neturi kažkokių išskirtinumų, kad visi gali mokytis ir dirbti, ką nori. Paprasčiausiai reikia mokyti, kad moterys ir vyrai yra lygūs ir gali užimti tas pačias pareigas, net jei kiekviena lytis turi savo ypatybių“, – pabrėžia meras.

Tačiau problemos nėra visur vienodos: „Reikia įsivardinti konkrečius rodiklius, ištirti situaciją ir tada problema išryškės. Tam ir yra kuriamas lyčių lygybės žemėlapis savivaldybių lygiu – jo pagalba bus galima matyti lyčių lygybės padėtį įvairiais pjūviais kiekvienoje savivaldybėje. Galėsime stebėti, kaip vietos valdžioms sekasi užtikrinti lygias galimybes darbo, sveikatos apsaugos, švietimo, verslo ir kitose srityse.  Galbūt kai kurios savivaldybės bus pavyzdinės vienoje srityje, kitos – kitoje. Pažangesnės galės perduoti gerąją patirtį kitoms, todėl labai svarbu bendradarbiavimas ir mokymasis vieniems iš kitų“, – tikina M. Kairytė.

Tam, kad lyčių lygybės principai nepasiliktų už uždarų savivaldybės durų, svarbu įtraukti ir visuomenę. Anot mero G. Gegužinsko, pažanga matosi jau dabar: „Žmonės po truputį tampa labiau apsišvietę. Dabar jau nesako, kad reikia kažkokiuose darbuose ar pareigose tik moters ar tik vyro. Žiūri, kad būtų lygios galimybės sudarytos tiek moterims, tiek vyrams. Tačiau reikia galvoti, kaip labiau įtraukti vyrus“.

Tam pritaria ir M. Kairytė: „Turime įtraukti abi lytis, abi perspektyvas. Kartais spręsdami vyrų problemas, mes kartu sprendžiame ir moterų problemas. Pavyzdžiui, jei provincijoje gyvenantį girtaujantį vyrą ištrauksime iš užsisukusio alkoholizmo rato – jis galės dirbti, padėti savo šeimai, tuo pačiu moterys šalia darbo turės daugiau laiko sau, savirealizacijai, laisvalaikiui, savanoriškai veiklai. Jai nereikės aukoti savęs, siekiant išlaikyti šeimą ir girtaujantį vyrą, kaip neretai būna. Abu galės prisidėti prie šeimos gerovės“.

Reikalingi lyderiai

Į klausimą, ar lyčių lygybė gali būti ta sritis, dėl kurios savivaldybės galėtų konkuruoti, kaip tai daro dėl investicijų ir lėšų, M. Kairytė atsakė abejojanti, ar to reikia. Pasak jos, lyčių lygybės progresą savivaldybėje gali paskatinti ne konkurencija, o bendradarbiavimas, sėkmės pavyzdžiai ir lyderių atsiradimas.

„Motyvuoti savivaldybes gali vietos lyderiai. Susiraskite savo bendruomenėje šviesų žmogų ir kalbėkitės pirma su juo. Būtent jo pavyzdys įkvėps bendruomenę. Tai gali būti meras, specialistas, kuriam ši tema įdomi. Geriausias poveikis įvyksta tada, kai atsiranda vėliavnešys – žmogus iš vietos bendruomenės, kuris galėtų įkvėpti prisijungti kitus savo pavyzdžiu“, – sako M. Kairytė.

Publikuojamas straipsnis yra dalis iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.4-ESFA-V-425-01-0001 „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ įgyvendinamų veiklų. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos moterų lobistinė organizacija.

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Lyčių lygybės liniuotė