lt
en
Naujienos

Pagarba kiekvienam žmogui - pamatinė žmogaus teisių pareigūnų misija

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su kitomis Lietuvos žmogaus teisių institucijomis ir Seimo Žmogaus teisių komitetu gruodžio 7 dieną surengė konferenciją „Pagarba kiekvienam žmogui: žmogaus teisių pasiekimai ir iššūkiai Lietuvoje“, skirtą paminėti Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Tai buvo pirmas kartas, kai tokia proga susirinko ir savo veiklą pristatė visi Seimo skiriami žmogaus teises ginantys pareigūnai.

Konferencijos dalyvius sveikinusi Seimo Pirmininko pavaduotoja Rima Baškienė pažymėjo, kad valstybės tvirtumas priklauso nuo požiūrio, kaip kiekvienas mūsų supranta žmogaus teises. Pavaduotoja palinkėjo visiems pareigūnams nuoseklaus tarpusavio bendradarbiavimo bei veiksmų koordinavimo, ginant kiekvieno asmens žmogaus teises. Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Leonard Talmont įžanginiame žodyje priminė Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos idealus ir sveikino naujai gimstančią tradiciją Tarptautinę žmogaus teisių dieną minėti visiems žmogaus teisių pareigūnams kartu.  

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė savo pranešime pristatė neseniai priimtus ir nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliosiančius Lygių galimybių įstatymo pakeitimus, šiuo metu Tarnybos vykdomus nacionalinius ir tarptautinius projektus bei prioritetus. Savo kalboje kontrolierė kėlė klausimą dėl Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiksmų plano 2017-2019 metams nacionalinio ir tarpinstitucinio statuso praradimo, kadangi nuo 2017 metų šį planą žadama tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, o ne Ministro Pirmininko, kaip buvo iki šiol. Taip pat keltas klausimas dėl šių metų gruodžio 6 dieną pateikto Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos projekto, kuriame žmogaus teisėms numatyti 4 plano papunkčiai ( t.y. siekiai), stokojantys kompleksinio žmogaus teisių problemų matymo bei efektyvių priemonių.  

Žmogaus teisių pasiekimus ir iššūkius taip pat pristatė Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas, Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Raimondas Šukys, vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė – Tiumenevienė. Kiekvienas jų pristatė savo vadovaujamų institucijų veiklą ir svarbiausius šių metų darbus.

Visi žmogaus teisių pareigūnai vieningai akcentavo pagarbos ir orumo užtikrinimo svarbą kiekvienam šalies gyventojui – vaikams ir suaugusiems.

Konferenciją moderavo Linas Slušnys, vaikų ir paauglių psichiatras, VšĮ „LIONS QUEST Lietuva“ direktorius.

 

      

Nuotraukų autorė – Olga Posaškova