lt
en
Naujienos

Vyrų smurtas prieš moteris – ko turėtų vengti žurnalistai?

2018-05-21

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su partneriais parengė atmintinę žurnalistams, kaip tinkamai pranešti apie vyrų smurto prieš moteris atvejus. Žiniasklaidoje pastebėję neetišką informaciją, aukų kaltinimą arba smurtautojo teisinimą specialistai autoriams ar redakcijoms paštu išsiųs klaidų paaiškinimus ir rekomendacijas, kaip reikėtų jų išvengti.

Valstybinė ligonių kasa gerina klausos aparatų įsigijimo sąlygas

2018-05-18

Valstybinė ligonių kasa, atsižvelgusi į lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės rekomendaciją, pakeitė klausos aparatų kompensavimo tvarką – sumą biudžete, skirtą šios priemonės kainos kompensacijai, padidino 60 procentų.

Aukštosios mokyklos nėra pasirengusios reaguoti į seksualinio priekabiavimo atvejus

2018-05-17

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atliko aukštųjų mokyklų apklausą siekdama išsiaiškinti, kaip jos yra pasirengusios spręsti (seksualinio) priekabiavimo ir diskriminacijos dėl lyties problemas. Universitetų ir kolegijų atsakymai atskleidė, kad lygių galimybių klausimai suprantami ganėtinai siaurai ir jiems neskiriamas reikalingas dėmesys. Nors bendrosios tendencijos nedžiugina, kaip pažangiausi išsiskyrė Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos sporto universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija.

Žmonių su negalia treneriams valdininkai pažadėjo lygiavertę kvalifikacijos kėlimo tvarką

2018-05-15

Šiandien Tarnyboje lankėsi Lietuvos parolimpinio komiteto bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai. Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė su jais aptarė trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką, kurios formuluotės nebuvo palankios treneriams, dirbantiems su negalią turinčiais sportininkais. Susitikimo metu įsipareigota jas patikslinti dar iki Joninių.

Ekspertė: lyčių lygybė – ne ideologijos, bet kasdienio gyvenimo klausimas

2018-05-10

„Socialinė Lietuvos politika neutrali, tad visiems vienoda, ko čia dar norėti?“ – sukasi tūlo valdininko galvoje vos tik koks specialistas prabyla apie lyties aspekto integravimo strategiją, iškeliančią lyčių lygybės siekį visose gyvenimo srityse. Ir, nors šios priemonės kartais kratomasi kaip kokio baubo, Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ekspertės Barbaros Limanowskos teigimu, ji – tiesiog sveikos nuovokos rezultatas.