lt
en
Naujienos

Amžius nėra pagrindas nedrausti vyresnio amžiaus asmenų

2017-07-13

Lygių galimybių kontrolierė atlikusi tyrimą nustatė, kad nė viena iš didžiųjų draudimo bendrovių nėra nustačiusi amžiaus ribos, kurią pasiekusiems asmenims būtų ribojamos galimybės sudaryti kelionių draudimo sutartį.

Seksualinis priekabiavimas ar flirtas?

2017-07-10

Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos forma, apie kurią pasisakoma rečiausiai. Dažnai žmonės jaučia gėdą ar baimę pasisakyti aplinkiniams apie patiriamą nemalonų elgesį, kreiptis į žmogaus teises ginančias institucijas bei nežino, kaip elgtis su priekabiaujančiu asmeniu. Tad kaip pasireiškia seksualinis priekabiavimas, ko reikėtų imtis su juo susidūrus ir kuo jis skiriasi nuo flirto?

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

2017-07-03

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės. Tarnyba atlieka dviejų įstatymų – Visuomenės informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio – vykdymo kontrolę, prižiūri bei kontroliuoja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

Diskriminaciją dėl tautybės patiriančių asmenų apsauga Lietuvoje

2017-06-20

Tarnyboje vyko susitikimas dėl asmenų apsaugos nuo diskriminacijos tautybės, etninės priklausomybės, kalbos, rasės ir kilmės pagrindu.

Lietuvos įmonės: dėl lyčių nelygybės darbovietėje kaltas tradicinis švietimas

2017-06-13

Seime susirinkusios įmonės diskutavo, kaip geriausia užtikrinti moterų ir vyrų lygybę darbe, kaip padidinti moterų vadovių skaičių ir paskatinti jų karjerą. Pasak įmonių atstovų, nelygybė darbo rinkoje atsiranda dėl stereotipinio švietimo ir ugdymo. „Daugelį metų mergaitėms ir moterims yra sakoma „tai ne tau“, „mergaitėms netinka tuo domėtis“, „tai nemoteriškas darbas“. To pasekmes vėliau matome įmonėse“, - teigia „Nasdaq“ rinkos operacijų skyriaus vadovė Lina Šiumetė.