lt
en
Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu  kasmet nuo 2014 m. rengia Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus, kurių metu apdovanojami lygybės ir įvairovės srityje pasižymėję asmenys, organizacijos, idėjos ar projektai, iniciatyvos, poelgiai, veiksmai.

 

Kandidatai apdovanojami 9 kategorijose:

Lyčių lygybės apdovanojimas skiriamas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuomenėje.

Tautų dialogo apdovanojimas skiriamas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

Vaivorykštės apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę integraciją į visuomenę.

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ skiriamas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.

Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje.

Religijų įvairovės apdovanojimas skiriamas asmeniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie religijos laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimo Lietuvoje.

Metų proveržio apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

Žiniasklaidos balso apdovanojimas skiriamas žiniasklaidos atstovams, kurie savo darbu, veiksmu ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises.

Gyvenimo nuopelnų apdovanojimas skiriamas asmeniui už gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, kurio aktyvūs ir iniciatyvūs veiksmai prisidėjo prie lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjų skatinimo ir puoselėjimo.

 

KAIP VYKSTA LAIMĖTOJŲ ATRANKA?

Laimėtojų atranka vyksta dviem etapais.

  1. Pirmame etape įvairios institucijos, organizacijos, savivaldybės ir visi norintys asmenys gali nominuoti kandidatus vienoje iš kategorijų, argumentuojant už kokius tiksliai veiksmus ar nuopelnus nominantas siūlomas. Pasibaigus kandidatūrų į apdovanojimus teikimams, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizuoja atrankos komisijos, sudarytos iš žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje dirbančių ekspertų, posėdį, kurio metu apsvarsčius visus gautus pasiūlymus, į kiekvieną kategoriją atrenkami 3 nominantai tolimesniam balsavimui.
  2. Antrojo atrankos etapo metu, visuomenė atviro internetinio balsavimo būdu kviečiama iš komisijos atrinktų 3 kandidatų atrinkti vieną laimėtoją kiekvienoje kategorijoje. Galutinis kiekvieno nominanto balas susideda iš komisijos ir atviro internetinio balsavimo rezultatų. Komisijos ir internetinio balsavimo rezultatai sudaro po 50 procentų galutinio balo. Nominantas savo nominacijoje turintis aukščiausią komisijos ir internetinio balsavimo suminį balą skelbiamas šios nominacijos laimėtoju.

Gyvenimo nuopelnų nominacija nėra teikiama visuotiniam internetiniam balsavimui, iš visų gautų pasiūlymų komisija išrenka laimėtoją slaptu balsavimu.

Iniciatyva rengti tokio pobūdžio apdovanojimus Lietuvoje kilo Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai 2013–2014 metais. Pirmieji apdovanojimai surengti 2014 metais, Tarnybos vykdomo projekto „Įvairovė.lt“ rėmuose. Nuo 2015 metų apdovanojimai tapo nacionalinės reikšmės renginiu, kuris yra finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

Kandidatų gauti nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus Atrankos komisijos darbo reglamentas

Įsakymas dėl kandidatų gauti nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus Atrankos komisijos sudarymo