lt
en
Tarnybos misija, vizija ir vertybės

MISIJA 

Užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

 

VIZIJA

Lygias galimybes suvokianti visuomenė.

 

VERTYBĖS

Efektyvumas, profesionalumas, nešališkumas, atvirumas.

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Lyčių lygybės liniuotė