lt
en
Lyčių lygybės liniuotė

Lyčių lygybės liniuotė – tai įrankis, kurio pagalba viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybės padėtį savo darbovietėje. Liniuotė taip pat suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės situaciją skirtingose įstaigose. Ją galima naudoti ir kaip periodiškai taikomą pokyčių stebėjimo įrankį.

Kaip visa tai veikia?

1) Įstaigos vadovas (-ė) ar jo paskirtas asmuo užpildo elektroninę darbdavio anketą, pateikdamas faktinius duomenis apie įstaigą;

2) Įstaigos vadovas (-ė) ar jo paskirtas asmuo persiunčia visiems savo darbuotojams elektroninę nuorodą į jiems skirtą anoniminę darbuotojų anketą ir įpareigoja ją užpildyti per 10 dienų;

3) Pasibaigus 10 dienų terminui, gauti duomenys yra apdorojami, nustatomas įstaigos Lyčių lygybės liniuotės rodiklis;

4) Paruošiama ir vadovui (-ei) išsiunčiama glausta ataskaita su gautų duomenų vizualizacija, rekomendacijomis ir pažymėjimu, patvirtinančiu įstaigos dalyvavimą apklausoje.

5) Viešojo sektoriaus įstaigos atveju, ataskaita ir įstaigos rodiklis taip pat paviešinamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje. Privataus sektoriaus įstaigos atveju, paviešinamas tik įstaigos rodiklis; jai sutikus, gali būti paviešinta ir ataskaita.

Kilus klausimams, kreipkitės el. paštu donatas.paulauskas@kurklt.lt arba tel. 8 678 13212. Lyčių lygybės liniuotė sukurta atsižvelgiant į jau egzistuojančią tokių įrankių kūrimo patirtį tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Žemiau rasite darbuotojo ir darbdavio anketas (pastaroji – iškart po darbuotojo anketos, puslapio apačioje):

—          —          —