lt
en

Amžius nėra pagrindas nedrausti vyresnio amžiaus asmenų

2017-07-13

Lygių galimybių kontrolierė atlikusi tyrimą nustatė, kad nė viena iš didžiųjų draudimo bendrovių nėra nustačiusi amžiaus ribos, kurią pasiekusiems asmenims būtų ribojamos galimybės sudaryti kelionių draudimo sutartį.

Seksualinis priekabiavimas ar flirtas?

2017-07-10

Seksualinis priekabiavimas yra diskriminacijos forma, apie kurią pasisakoma rečiausiai. Dažnai žmonės jaučia gėdą ar baimę pasisakyti aplinkiniams apie patiriamą nemalonų elgesį, kreiptis į žmogaus teises ginančias institucijas bei nežino, kaip elgtis su priekabiaujančiu asmeniu. Tad kaip pasireiškia seksualinis priekabiavimas, ko reikėtų imtis su juo susidūrus ir kuo jis skiriasi nuo flirto?

Žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse

2017-07-03

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos misija – užtikrinti, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės. Tarnyba atlieka dviejų įstatymų – Visuomenės informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio – vykdymo kontrolę, prižiūri bei kontroliuoja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

Diskriminaciją dėl tautybės patiriančių asmenų apsauga Lietuvoje

2017-06-20

Tarnyboje vyko susitikimas dėl asmenų apsaugos nuo diskriminacijos tautybės, etninės priklausomybės, kalbos, rasės ir kilmės pagrindu.

Lietuvos įmonės: dėl lyčių nelygybės darbovietėje kaltas tradicinis švietimas

2017-06-13

Seime susirinkusios įmonės diskutavo, kaip geriausia užtikrinti moterų ir vyrų lygybę darbe, kaip padidinti moterų vadovių skaičių ir paskatinti jų karjerą. Pasak įmonių atstovų, nelygybė darbo rinkoje atsiranda dėl stereotipinio švietimo ir ugdymo. „Daugelį metų mergaitėms ir moterims yra sakoma „tai ne tau“, „mergaitėms netinka tuo domėtis“, „tai nemoteriškas darbas“. To pasekmes vėliau matome įmonėse“, - teigia „Nasdaq“ rinkos operacijų skyriaus vadovė Lina Šiumetė.

Daugiau naujienų

Nesant efektyvių priemonių moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis didėja 6 metus iš eilės

2017-07-12

Iš Statistikos departamento pateiktų 2016 m. moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio duomenų matyti, kad nuo 2011 m. atotrūkis tik didėja. 2016 m. atotrūkis sudarė 13,4 proc. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 0,4 procentinio punkto, tačiau efektyvių priemonių jam mažinti nepateikiama.

Teatro vadovas seksualiai priekabiavo prie aktorės

2017-06-26

Kontrolierė nustatė, kad Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas seksualiai priekabiavo prie savo darbuotojos. Teatro vadovo neleistini veiksmai sukūrė bauginančią ir priešišką aplinką bei pažeidė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, įpareigojantį darbdavius imtis priemonių, kad darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo.

Garbingas amžius neturėtų būti pagrindinis kriterijus nedrausti senjorų kelionių draudimu

2017-06-20

Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu draudimo bendrovėms atsisakius drausti 81 metų moterį kelionės draudimu.

Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja pamokos metu diskriminavo homoseksualius asmenis

2017-06-19

Kontrolierė nustatė, kad Telšių Žemaitės gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymą, neužtikrindama, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos pagrindu. Nustatyta, kad gimnazijos mokytoja dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje pateikė informaciją, kuri žemino homoseksualius asmenis, formavo neigiamą požiūrį į juos bei skatino diskriminavimą.

„Noriu, kad ne vyras būtų sekretorium, o moteris“

2017-06-08

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą, kuriame teigiama, kad VšĮ „Skaitmeninė statyba“ direktorius priekabiavo prie savo darbuotojos dėl to, kad ji yra moteris. Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimo priekabiavimo lyties pagrindu.

Daugiau naujienų