lt
en

Fotografijų parodoje – naujas žvilgsnis į Lietuvos visuomenę

2017-11-23

Jau kitais metais po šalies savivaldybes keliaus nuotraukų paroda „Įvairovės veidai“, atspindinti skirtingas Lietuvos gyventojų patirtis. Ekspozicijoje susipins mėgėjų ir profesionalių fotografų užfiksuota įvairių žmonių kasdienybė arba išskirtinės jos akimirkos. Norintys prisidėti, savo darbus dar gali atsiųsti iki gruodžio 1 d.

Paramos kaimo vietovėse taisyklės neberiboja vyresnių žmonių galimybių

2017-11-20

Žemės ūkio ministerija šiemet pakeitė vyresnius žmones diskriminavusias paraiškų vertinimo taisykles. Dabar jaunimui nustatytos lengvatos yra proporcingos kitų pretendentų atžvilgiu. Šį sprendimą institucija priėmė po to, kai tokią rekomendaciją pateikė lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė.

Ministerija pašalino ugdymo priemonę, skatinusią diskriminuoti homoseksualius žmones

2017-11-16

Švietimo ir mokslo ministerija praneša, kad iš internetinės Ugdymo plėtotės centro (UPC) svetainės pašalino metodinę priemonę, skatinusią diskriminuoti homoseksualius asmenis. Tokį sprendimą institucija priėmė po to, kai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba rekomendavo pakeisti jos turinį taip, jog moksleiviams nebūtų formuojamas diskriminacinis požiūris.

Televizijoje kontrolierius įžvelgė patyčių dėl negalios tendenciją

2017-11-10

Lietuvoje televizijos eteryje šią savaitę nuskambėjo keletas istorijų, rodančių, kad nepagarba žmonių su negalia bendruomenei vis dar naudojama kaip efektyvi reitingų didinimo priemonė. Dėl pramoginių laidų „X faktorius“ ir „Editos šou“ į Tarnybą kreipėsi keli asmenys. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, laikinai pavaduojantis lygių galimybių kontrolierę, atsakingos institucijos prašė ištirti, ar toks televizijos elgesys neprieštarauja visuomenės informavimo etikos normoms.

Mergaitėms ir berniukams inžinerija licėjuje bus dėstoma vienodai

2017-11-06

Nuo gruodžio 4 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje septintos klasės mokiniams nebereikės atlikti užduočių, paskirstytų pagal jų lytį. Tokį sprendimą mokykla priėmė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkams pradėjus tirti, ar berniukų ir mergaičių atskyrimas neprieštarauja Lygių galimybių įstatymui.

Daugiau naujienų

Fotografijų parodoje – naujas žvilgsnis į Lietuvos visuomenę

2017-11-23

Jau kitais metais po šalies savivaldybes keliaus nuotraukų paroda „Įvairovės veidai“, atspindinti skirtingas Lietuvos gyventojų patirtis. Ekspozicijoje susipins mėgėjų ir profesionalių fotografų užfiksuota įvairių žmonių kasdienybė arba išskirtinės jos akimirkos. Norintys prisidėti, savo darbus dar gali atsiųsti iki gruodžio 1 d.

Negalia – ne profesija, tad akluosius mokyti gali ir matantis žmogus

2017-11-15

Tarnyba nustatė, kad akluosius ir silpnaregius profesinių įgūdžių mokyti gali ir regėjimo negalios neturintys žmonės. Centras ieškojo mokytojo, kuris neregiams padėtų perprasti Brailio raštą bei ekrano skaitymo ir didinimo programas, akliesiems ir silpnaregiams padedančias naudotis informacinėmis technologijomis. Profesijos mokytojo pareiginiuose nuostatuose parašyta, jog šias pareigas gali užimti tik regėjimo negalią turintis asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą arba baigęs Aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą.

Televizijoje kontrolierius įžvelgė patyčių dėl negalios tendenciją

2017-11-10

Lietuvoje televizijos eteryje šią savaitę nuskambėjo keletas istorijų, rodančių, kad nepagarba žmonių su negalia bendruomenei vis dar naudojama kaip efektyvi reitingų didinimo priemonė. Dėl pramoginių laidų „X faktorius“ ir „Editos šou“ į Tarnybą kreipėsi keli asmenys. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, laikinai pavaduojantis lygių galimybių kontrolierę, atsakingos institucijos prašė ištirti, ar toks televizijos elgesys neprieštarauja visuomenės informavimo etikos normoms.

Diskriminacija dėl ŽIV – asmeniui neleista apsigyventi globos namuose

2017-10-17

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys priėmimo į socialinės globos įstaigas sąlygas ir tvarką, diskriminuoja asmenis, infekuotus ŽIV arba sergančius AIDS.

Kontrolierius tirs, ar pareigūnai vyrai gali patruliuoti po vieną

2017-09-21

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo pareigūno skundą, kuriame nurodoma, kad vyrams ir moterims sudaromos skirtingos sąlygos patruliuoti policijos ekipažuose.

Daugiau naujienų