lt
en

Pietų Korėjos delegacijos vizitas Tarnyboje

2016-07-26

Liepos 26 dieną Tarnyboje lankėsi delegacija iš Pietų Korėjos Lyčių lygybės skatinimo ir švietimo instituto, veikiančio prie Korėjos Lyčių lygybės ir šeimos ministerijos (angl. Korean Institute of Gender Equality Promotion and Education).

Laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis

2016-07-22

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad LNK kanalu rodomos televizijos laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis. Anot kontrolierės, draudimas tokiems žmonėms dalyvauti laidos filmavimuose pažeidžia Lygių galimybių įstatymą, jame paslaugų teikėjai įpareigoti vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant amžiaus. UAB „Fresh production house“ vadovui už lygių galimybių pažeidimą skirtas įspėjimas.

Lyčių lygybės įgyvendinimas politikos srityje Lietuvoje

2016-07-18

Nepaisant to, kad du iš trijų aukščiausių Lietuvos vadovų postų šiuo metu užima moterys, moterų dalyvavimas valdžios ir sprendimų priėmimo srityse ženkliai kuklesnis nei vyrų: iš 141 Seimo narių tik 34 yra moterys (24,11 proc.), iš 14 ministrų tik 4 yra moterys (28,57 proc), iš 60 savivaldybių vadovų tik 5 yra moterys (8,3 proc.). Birželio 30 d. Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedra organizavo konferenciją apie moterų dalyvavimą politikoje. Joje Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė pristatė lyčių lygybės teisinį reglamentavimą ir įgyvendinimą politikos srityje.

Po kontrolierės sprendimo autoasas.lt automobilio “paiešką moterims” pakeitė į “kitokią paiešką”

2016-07-11

Interneto tinklalapyje http://autoasas.lt/ buvusi automobilio „paieška moterims“ pakeitė pavadinimą į „kitokia paieška“, lygių galimybių kontrolierei nustačius, jog „paieška moterims“ pažeidžia lygių galimybių įstatymų nuostatas. Taip pat pasikeitė ir šios paieškos kriterijaus „Mano charakteris“ rodikliai – jie įgijo vyrišką (t.y. lyčiai neutralią) formą. Tarnyba džiaugiasi tinklalapio administracijos operatyvumu ir greitu reagavimu į kontrolierės sprendimą.

Ar tikrai moterys renkasi automobilį kaip daiktą, atspindintį jos charakterį, o ne pagal technines savybes?

2016-07-08

Kontrolierė atlikusi tyrimą dėl interneto tinklalapyje http://autoasas.lt/ esančios „paieškos moterims“, nustatė, kad šios paieškos kriterijai, nesusiję su automobilių paieška, pažeidžia lygių galimybių įstatymų nuostatas, draudžiančias prekių pardavėjams teikti vartotojams informaciją apie prekes, kurioje išreiškiamas paniekinimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.

Daugiau naujienų

Lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą dėl vyrų paplūdimių nebuvimo Neringos savivaldybėje

2016-07-28

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl to, kad Juodkrantėje, Preiloje ir Pervalkoje nėra vyrų paplūdimio. Kontrolierė pradėjo tyrimą dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu vartotojų teisių apsaugos srityje.

Laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis

2016-07-22

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad LNK kanalu rodomos televizijos laidos „Moterys prieš vyrus“ rengėjai diskriminavo vyresnio amžiaus asmenis. Anot kontrolierės, draudimas tokiems žmonėms dalyvauti laidos filmavimuose pažeidžia Lygių galimybių įstatymą, jame paslaugų teikėjai įpareigoti vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant amžiaus. UAB „Fresh production house“ vadovui už lygių galimybių pažeidimą skirtas įspėjimas.

Ar tikrai moterys renkasi automobilį kaip daiktą, atspindintį jos charakterį, o ne pagal technines savybes?

2016-07-08

Kontrolierė atlikusi tyrimą dėl interneto tinklalapyje http://autoasas.lt/ esančios „paieškos moterims“, nustatė, kad šios paieškos kriterijai, nesusiję su automobilių paieška, pažeidžia lygių galimybių įstatymų nuostatas, draudžiančias prekių pardavėjams teikti vartotojams informaciją apie prekes, kurioje išreiškiamas paniekinimas dėl asmens lyties bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.

Asociacijos „Vilniaus moterų namai“ reikalavimas darbuotojams būti nuoseklių feministinių pažiūrų nėra teisėtas

2016-06-03

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl asociacijos „Vilniaus moterų namai“ darbo skelbimų konsultanto ir teisininko pareigoms užimti, kuriuose vienas iš nurodomų reikalavimų pretendentams – nuosekliai feministinės pažiūros. Lygių galimybių kontrolierė atlikusi tyrimą nustatė, kad toks reikalavimas nėra teisėtas ir darbo skelbimus pripažino diskriminaciniais dėl įsitikinimų ar pažiūrų.

„Lietuvos draudimo“ reklama gilina neigiamą stereotipą apie vairuojančias moteris

2016-06-01

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė atlikusi tyrimą konstatavo, kad „Lietuvos draudimo“ paslaugų reklamos serialas „Tautiniai pavasarinio vairavimo ypatumai“ pažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, o jame formuojamos nuostatos, kad moterys mažiau pranašesnės vairuotojos nei vyrai, nes jame sumenkinami moterų pažintiniai gebėjimai, nuovokus mąstymas, vartotojui demonstruojamas lėkštas ir primityvus ekipažo dalyvių žodynas, kuris nėra būdingas protingam, savo vertę žinančiam ir orumą gerbiančiam žmogui. Pasak kontrolierės, reklaminiai filmukai įtvirtina tradiciškai moterims priskiriamą „blogos vairuotojos“ charakteristiką, todėl kontrolierė siūlo nutraukti serialo „Tautiniai pavasarinio vairavimo ypatumai“ sklaidą.

Daugiau naujienų

Agneta Lobačevskytė

Lygių galimybių kontrolierė

Vadovo darbotvarkė        CV


D.U.K.

E-skundai

Atmintinė darbdaviams

Misija, vizija, vertybės