lt
en

Kviečiame teikti kandidatus „Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2016“

2017-01-17

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu kviečia teikti kandidatus „Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2016“! Ieškome asmenų, organizacijų, iniciatyvų, veiksmų ar poelgių, kurie 2016 metais prisidėjo prie lygybės ir įvairovės idėjų skatinimo, žmogaus teisių ir pagarbos žmogiškumui puoselėjimo.

Lietuvoje lankėsi Švedijos Vaikų, pagyvenusių žmonių ir lyčių lygybės ministre Åsa Regnér

2017-01-16

Lygių galimybių kontrolierė susitiko su Švedijos Vaikų, pagyvenusių žmonių ir lyčių lygybės ministre Åsa Regnér. Susitikime kalbėta apie lyčių lygybės situaciją Lietuvoje, Tarnybos veiklą ir funkcijas.

JT Neįgaliųjų teisių konvencija: ne gailėti, bet ginti žmonių su negalia teises

2017-01-12

Tarnyboje lankėsi profesorius dr. Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys. Profesorius Tarnybos darbuotojams pristatė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto darbą, supažindino su pagrindinėmis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis. Susitikimo metu diskutuota apie problemas, su kuriomis susiduria asmenys su negalia ir galimais jų sprendimų būdais, atitinkančiais Konvencijos dvasią.

Susitikimas su naujuoju socialinės apsaugos ir darbo ministru

2017-01-06

Kontrolierė sausio 5 dieną susitiko su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu. Susitikime daugiausia dėmesio skirta smurto prieš moteris bei efektyvesnės lygių galimybių politikos užtikrinimo klausimams.

Tarnybos bendradarbiavimas su „Swedbank“

2017-01-06

Sausio 5 dieną Tarnyboje lankėsi „Swedbank“ atstovai. Banko atstovai susitikimo metu norėjo išsiaiškinti, kaip ateityje būtų galima išvengti lygių galimybių pažeidimų ir užtikrinti, kad teikiant paslaugas nenukentėtų nė viena socialinė grupė ar jos interesai. Taip pat susitarta dėl Tarnybos ir banko ateities bendradarbiavimo.

Daugiau naujienų

2016 m. Seimo rinkimuose asmenims su negalia nebuvo sudarytos vienodos galimybės balsuoti

2017-01-03

Kontrolierė nustatė, jog 2016 metais vykusiuose visuotiniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose asmenims su negalia nebuvo sudarytos sąlygos veiksmingai juose dalyvauti, kaip tai numato Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kurios nuostatas Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti.

Lažybų bendrovės reklama žemina moteris

2016-12-28

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad lažybų bendrovės „Top Sport“ reklama žemina moteris ir skyrė įspėjimą. Tyrimo metu dėl reklamos vertinimo kreiptasi į Lietuvos reklamos asociaciją „Reklamos biuras“. Vertinimą taip pat pateikė Mykolo Romerio universiteto Lyčių tyrimų laboratorijos vadovė dr. Eglė Krinickienė.

Žemės ūkio ministerija skirdama paramą diskriminuoja vyresnius asmenis

2016-12-22

Kontrolierė nustatė, kad Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, diskriminuoja vyresnius asmenis. Tyrimas buvo pradėtas gavus dviejų pareiškėjų skundus dėlto, kad paraiškų paramai gauti vertinimo taisyklėse numatyta vertinimo sistema yra ženkliai palankesnė jaunesniems asmenims ir dėl to visi vyresnio amžiaus pareiškėjai patiria diskriminaciją.

Gautas policijos pareigūnų skundas dėl skirtingų fizinio parengimo reikalavimų vyrams ir moterims

2016-12-08

Tarnyba gavo policijos pareigūnų vyrų skundą dėl pareigūnams vyrams ir pareigūnėms moterims taikomų skirtingų fizinio parengimo reikalavimų.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams vyrams sveikatos patikrinimui keliami mažesni reikalavimai nei pareigūnėms moterims

2016-12-01

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Vidaus reikalų ministerija neužtikrino moterų ir vyrų lygių galimybių, reglamentuodama privalomus sveikatos patikrinimus ministerijoje dirbantiems pareigūnams. Tyrimas buvo pradėtas gavus skundą dėl to, kad Vidaus reikalų ministerijoje ir šiai ministerijai pavaldžiose institucijose visi pareigūnai privalo atlikti privalomą sveikatos patikrą, tačiau vyrams, priešingai nei moterims, lytinių organų patikros atlikti nereikia.

Daugiau naujienų

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Vadovo darbotvarkė        CV

E-skundas

Atmintinė darbdaviams

D.U.K.

Misija, vizija, vertybės