lt
en

Nacionalinės lygybės institucijos veiklos vertinimas: kaip ją mato ir kokius lūkesčius kelia žmogaus teisių srityje...

2017-04-21

Lietuvos žmogaus teisių centro teisininkai Gediminas Andriukaitis ir Birutė Sabatauskaitė atliko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisinio reglamentavimo ir veiklos tyrimą, kuriame taip pat pateikė rekomendacijos Tarnybos vystymuisi, plėtrai ir teisinės bazės tobulinimui. Tokia išsami nacionalinės lygybės institucijos analizė per daugiau kaip aštuoniolika metų nuo institucijos įkūrimo 1999 m. buvo atlikta pirmą kartą.

Savo teises ginančių asmenų skaičius 2016 metais didėjo

2017-04-12

2016 m. didėjo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą besikreipiančių asmenų skaičius. Dėl galimai pažeistų lygių galimybių ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais kreiptasi net 607 kartus. Moterys kreipėsi šiek tiek dažniau nei vyrai. Daugiausiai kreipimųsi gauta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (202), mažiausiai – dėl tikėjimo (1).

Ukrainos žmogaus teisių institucijos darbuotojų pažintinis vizitas Lietuvoje

2017-04-06

Balandžio 5 dieną Tarnyboje lankėsi Ukrainos žmogaus teisių komisaro institucijos darbuotojai. Kontrolierė ir Tarnybos teisininkai svečiams pristatė institucijos veiklą, atliekant tyrimus dėl galimos diskriminacijos bei vykdant prevencinę ir švietėjišką veiklą.

Leonidas Donskis ir kova už žmogaus teises pasaulyje

2017-04-06

Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose filosofas L. Donskis už ilgametį darbą žmogaus teisių srityje buvo įvertintas Gyvenimo nuopelnų apdovanojimu. Filosofas, socialinių mokslų daktaras a. a. Leonidas Donskis, visą gyvenimą palaikė ryšius su Rytų ir Centrinės Europos disidentais, būdamas Europos Parlamento nariu susipažino ir bendravo su žmogaus teisių aktyvistais iš įvairiausių pasaulio kraštų. Jų drąsa ir užsidegimas, kaip sako buvusi L. Donskio patarėja Europos Parlamente (EP) Simona Lipštaitė, įžiebdavo ugnelę ir jame.

Valdovų rūmuose įteikti nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2016

2017-03-31

Kovo 29 dieną Valdovų rūmuose iškilmingos ceremonijos metu buvo apdovanoti pernai metais žmogaus teisių srityje pasižymėję asmenys ir organizacijos, pagerbti jų darbai ir iniciatyvos.

Daugiau naujienų

Savo teises ginančių asmenų skaičius 2016 metais didėjo

2017-04-11

2016 metais didėjo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą besikreipiančių asmenų skaičius. Dėl galimai pažeistų lygių galimybių ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais kreiptasi net 607 kartus. Moterys kreipėsi šiek tiek dažniau nei vyrai (41 proc. ir 39 proc. visų pareiškėjų). Daugiausiai kreipimųsi gauta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (202), mažiausiai – dėl tikėjimo (1).

Valdovų rūmuose Vilniuje įteikti nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2016

2017-03-30

Kovo 29 dieną Valdovų rūmuose iškilmingos ceremonijos metu buvo apdovanoti pernai metais žmogaus teisių srityje pasižymėję asmenys ir organizacijos, pagerbti jų darbai ir iniciatyvos.

Vilniaus miesto meras diskriminavo asmenis su negalia

2017-03-09

Lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius diskriminavo asmenis su negalia darbo skelbime Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigoms užimti nurodydamas, kad kandidatai privalo gebėti važiuoti dviračiu.

Valstybė neužtikrina visų galimybių šeimoms efektyviai derinti vaiko priežiūrą su darbu

2017-03-08

Vertindama vaiko priežiūros atostogų tvarką, lygių galimybių kontrolierė pastebi, kad valstybė nesudaro tinkamų sąlygų moterims arba vyrams sugrįžti į darbą iki vaikui sueis vieni metai. Agneta Skardžiuvienė teigia, kad vertėtų apsvarstyti trečią alternatyvų vaiko priežiūros modelį, kuris sudarytų galimybes efektyviai derinti vaiko priežiūrą su darbu jau pirmaisiais vaiko auginimo metais toms moterims ir tiems vyrams, kurie turi poreikį į darbo rinką grįžti anksčiau.

2016 m. Seimo rinkimuose asmenims su negalia nebuvo sudarytos vienodos galimybės balsuoti

2017-01-03

Kontrolierė nustatė, jog 2016 metais vykusiuose visuotiniuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose asmenims su negalia nebuvo sudarytos sąlygos veiksmingai juose dalyvauti, kaip tai numato Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kurios nuostatas Lietuva yra įsipareigojusi įgyvendinti.

Daugiau naujienų